Aydınlatma Metni

Ekol Hazır Giyim Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Ekol Hazır Giyim Taah. Tic. Ltd. Şti. (Ekol Hazır Giyim veya Şirket) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında açık rızanın varlığını gerektirmesi halinde, Ekol Hazır Giyim tarafından ilgili kişinin açık rızası alınmaktadır.

 

  1. Potansiyel Müşteri

İsim, Soyisim

Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi

E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, denetim faaliyetlerinin yönetilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi

 

  1. Müşteri

İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası

Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi

E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres Bilgisi

Mal/hizmet satım süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet satış sonrası süreçlerinin yönetilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi

Banka adı ve şubesi, Kredi kartı bilgileri

Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Sipariş Bilgisi, Fatura Bilgisi, Sözleşme Bilgisi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, denetim faaliyetlerinin yönetilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi

Müşteri anket bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri, şikayet kayıtları

Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama/analiz çalışmalarının yürütülmesi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi

 

  1. Çevrimiçi Ziyaretçiler

IP adresi, diğer trafik verileri(ör:bağlantı süresi vb.)

Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, web sitesinin güvenliğinin sağlanması

  

  1. Ziyaretçiler

CCTV Kayıtları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi

 

  1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından satış mağazalarımız, web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, mobil iletişim kanallarımız gibi farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketin sahip olduğu ya da Şirkete yöneltilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmenin kurulması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, Ekol Hazır Giyim tarafından aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda Ekol Hazır Giyim iş ortaklarına, tedarikçilerine, iştiraklerine, yetkili kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilir.

 

  1. İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kişisel verisi işlenen ilgili gerçek kişiler olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesi gereği sahip olduğunuz haklara aşağıda yer verilmiştir.

           

 

  1. Haklarınızı Kullanma Usulü

 

-Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ceyhun Atuf Kansu Cd 100/6 Ata Plaza B Blok Balgat / Ankara adresine göndererek,

-Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ekolhazı[email protected] Kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

-İlgili kişi tarafından Ekol Hazır Giyim İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize göndererek

 

Ekol Hazır Giyim İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne iletebilirsiniz.

ekolonline