Üye Aydınlatma Metni

ÜYE AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, yalnızca www.ekolonline.com ‘a üye olmak isteyen gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi konusunda aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Ekol Hazır Giyim İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

www.ekolonline.com sitesine kayıt olabilmek için dolduracağınız “Kayıt Ol” formunda yer alan “isim, soy isim, e-mail adresi, cep telefonu” bilgilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebeple Topluyoruz?

www.ekolonline.com sitesine kayıt olabilmek için dolduracağınız “Kayıt Ol” formu ile internet sitemiz aracılığıyla paylaşacağınız kişisel verileriniz, KVKK, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı, ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için öngörülen süre kadar muhafaza etme ilkelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlemekteyiz.

 1. Talep ettiğiniz hizmetlerin size sunabilmesi,
 2. Web sitesi üzerinden alışveriş yapan kişilerin kimlik bilgilerinin teyit edilebilmesi,
 3. Sizlere sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin arttırılabilmesi,
 4. Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yönetilebilmesi,
 5. Kampanyalardan yararlanmanızın sağlanabilmesi,
 6. Size özel kampanya ve fırsatların oluşturulabilmesi,
 7. Talep ve şikayetlerinizin takibi ve kontrolünün sağlanabilmesi,
 8. Açık rıza vermeniz halinde paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, kampanya, promosyonlarla ilgili olarak ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi, pazarlama, reklam, analiz faaliyetleri, lojistik hizmetleri, ödeme hizmetleri gibi konularda destek almak amacıyla Şirketimizin hizmet sağlayıcıları (çağrı merkezi, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site ve mobil uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler) ile,

 

Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

Açık rıza vermeniz halinde verilerin zenginleştirilmesi/tekilleştirilmesi amacıyla grup şirketlerimizle paylaşılmaktadır.

 

Haklarınız Nelerdir?

KVKK Uyarınca Kişisel Verilerinizin;

 1. İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
 2. İşlenmişse Bilgi Talep Etme,
 3. İşlenme Amacını ve Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
 4. Yurt İçinde / Yurt Dışında Aktarıldığı 3. Kişileri Bilme,
 5. Eksik / Yanlış İşlenmişse Düzeltilmesini İsteme,
 6. KVKK’nın 7. Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Silinmesini / Yok Edilmesini İsteme,
 7. Aktarıldığı 3. Kişilere Yukarıda Sayılan (d) ve (e) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin Bildirilmesini İsteme,
 8. Münhasıran Otomatik Sistemler ile Analiz Edilmesi Nedeniyle Aleyhinize Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
 9. KVKK’ya Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğramanız Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 10. Açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, istediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri alabilirsiniz.

 

 

Yukarı yer verilen haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak,

 

-Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ceyhun Atuf Kansu Cd 100/6 Ata Plaza B Blok Balgat / Ankara adresine göndererek,

-Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ekolhazırgiyim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

-İlgili kişi tarafından Ekol Hazır Giyim İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kisiselverim@ekolgiyim.com.tr adresimize göndererek

 

Ekol Hazır Giyim İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ne iletebilirsiniz.

 • İlgili kişinin başvurusunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği; ad, soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası ile talep konusunun belirtilmesi zorunludur. Başvuru, yalnızca ilgili kişinin kendisi ile ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuracak kişinin özel vekaletname ile bu yetkisi belgelendirilmelidir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

 • Şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebinizi bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

  © 2020 EKOL HAZIR GİYİM İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. All Rights Reserved.

  Hipotenüs Powered by Hipotenüs® New Generation E-Commerce Systems.